Navigace

KLIMATIS ZLÍN, spol. s r.o.ProduktyČisté prostory - vzduchotechnikaČisté prostory - vzduchotechnika

Čisté prostory můžeme označit fenoménem moderní doby. Přestože první čisté prostory byly navrženy v nemocnicích na infekčních odděleních již před sto lety,
k jejich opravdovému rozmachu došlo v šedesátých letech tohoto století v USA. Tento rozvoj si vyžádal především vesmírný program NASA. Čistým prostorem označujeme prostor, ve kterém je koncentrace částic ve vznosu regulována tak,
aby byl splněn požadavek jejich počtu v m3 dle požadované třídy čistoty. Čisté prostory můžeme v zásadě rozdělit do dvou velkých skupin:

  • A - Oblast použití, kde rozhodujícím parametrem je počet živých částic - mikroorganismů (farmacie, medicína, biotechnologie, potravinářský průmysl atd.)
  • B - Oblast použití, kde rozhodujícím parametrem je počet neživých částic, které negativně ovlivňují technologický proces a kvalitu - spolehlivost výrobku (elektrotechnika, optika apod.)

farmacie, medicína, biotechnologie elektrotechnika, optika

Námi dodávané čisté prostory jsou dodávány "na klíč", tzn. od projektu přes vlastní realizaci až po validace. Pro realizaci čistých prostorů používáme kovové stropy a příčky tvořící dělící konstrukce mezi jednotlivými místnostmi a prostory. Jejich konstrukce splňují požadavky z pohledu GMP - SVP, tj. snadnou čistitelnost, sanitaci a odolnost vůči desinfekčním prostředkům, přiměřenou těsnost pro udržení požadovaného přetlaku, minimální uvolňování částic z povrchu konstrukcí. Do stropů osazujeme nástavce s vložkou HEPA nebo ULPA filtru. Nástavce jsou vybaveny sondou pro měření tlakového spádu při zanášení filtrační vložky. Ve stropu jsou osazena zářivková zapuštěná svítidla. Součástí dodávky může být i lepená podlaha z PVC.

nákreszapuštěná svítidla

klimajednotkaKlimatizační zařízení jsou rovněž dodávána kompletně, tzn. klimajednotka, potrubní rozvody vč. regulačních a distribučních prvků, chladící zařízení a měření regulace pro řízení chodu klimajednotky a její ochranu, řízení požadovaných parametrů čistých prostorů (teplota, relativní vlhkost, přetlak). Po zaregulování provádíme validace čistého prostoru. Pro tento účel jsme vybaveni potřebnými přístroji a vyškolenými pracovníky.

V případě Vašeho zájmu o námi poskytované služby bychom Vás velmi rádi přesvědčili o tom, že firma KLIMATIS ZLÍN je váš partner pro realizaci Vámi vybraného systému řešení technického vybavení budov, především potom "čistých prostorů na klíč".Realizace: Enzon